Müteahitlik Yetki Belgesine Kimler Başvuramaz

By |2022-02-04T18:01:59+00:00Kasım 25th, 2021|Categories: Blog|Tags: , , , , |

Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtların tutulması hakkındaki yönetmeliğe göre kimler müteahhitlik belgesine başvuramaz? bu yazımızda bu sorunun cevabını aramaya çalışacağız. İflas edenler, tasfiye halinde olan, konkordato ilan edenler, mahkeme idaresi altında olanlar vb. Başvuru tarihinden geriye dönük son 3 yıl içerisinde mahkeme kararı ile; hile, vaat, nufüs kullanma, rüşvet, sözleşmeye fesat karıştırma vb. suçları işleyenler.