Müteahhitlik Belgesi 2023 Yılı Ücretleri

By |2023-01-03T13:54:02+00:00Ocak 3rd, 2023|Categories: Blog|Tags: , , |

Yapı müteahhitleri belge gruplarının ilk defa alınmasında ya da yenilenmesinde uygulanacak olan Müteahhitlik Yetki Belgesi 2023 Yılı Ücret  tarifesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı tarafından ilan edildi. Geçmiş yıllara göre Yambis kayıt ücretlerinde 1.900 TL artış olduğu görülmekte. Belge grubu dosya inceleme ve belge grubu kayıt ücretlerinde de yaklaşık %60 ile %90 arasında

Yapı Sınıflarına Göre Müteahhitlik Belge Grubu Sınır M²’leri

By |2023-08-13T18:21:52+00:00Mart 9th, 2022|Categories: Blog|

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedelleri Hesabında kullanılacak yapı birim maliyetlerin, yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtların tutulması hakkında yönetmeliğe göre müteahhitlik gruplarının inşaat edebilecekleri en yüksek yapı m² sınırları. 1-A Birim Maliyeti 425 TL Belge Grubunun İnşaat Sınırı Sınıfı Yapılar Tutarı M² A Grubu Sınırsız Sınırsız B Grubu 206.010.000 TL 484.729 M²

Müteahhitlik Belge Grupları Kaç M² İnşaat Yapabilir

By |2022-03-08T16:33:00+00:00Mart 7th, 2022|Categories: Blog|

A Grubu Yapabileceği En Fazla inşaat Sınırsız - TL 1-A : Sınırsız - M² 1-B : Sınırsız - M² 2-A : Sınırsız - M² 2-B : Sınırsız - M² 2-C : Sınırsız - M² 3-A : Sınırsız - M² 3-B : Sınırsız - M² 4-A : Sınırsız - M² 4-B : Sınırsız

Müteahhitlik Belgesi için Usta İşgücü Şartı

By |2022-02-03T21:34:05+00:00Şubat 3rd, 2022|Categories: Blog|

Yapı Müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtların tutulması hakkındaki yönetmeliğe göre Müteahhitlik belgesi almak isteyenlerden bir takım şartları yerine getirmesi istenmektedir. Bu şartlardan biride "Usta İşgücü" şartıdır. Usta iş gücü şartı inşaat firmalarının bünyelerinde çalıştırdığı SGK'lı çalışan MYK belgeli işçi sayısının yıllık ortalamasıdır. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından inşaat sektöründe çalışan işçilere verilen bu belge ile

Yambis – Yapı Müteahhitleri Bilgi Sistemi

By |2022-02-03T17:39:27+00:00Şubat 2nd, 2022|Categories: Blog|Tags: , , |

Yapı Müteahhitleri Bilgi Sistemi (YAMBİS) Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı tarafından kullanılan bir yazılımdır. Bu yazılım ile yapı müteahhitlerinin kayıtlarının tutulması ve belgelendirme sürecinin takibi yapılmaktadır.  Bakanlık tarafından verilen Müteahhitlik belgelerinin başvurusu, incelenmesi, başvuruların kabulü ya da red edilmesi yine bu sistem üzerinden yapılmaktadır. Yambis sistemi kullanılarak neler yapılabilir, bu yazımızda kısaca bunları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüklüre

By |2022-02-03T18:57:09+00:00Ocak 28th, 2022|Categories: Blog|Tags: , , |

Müteahhitlik belge başvuruları illerde bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İl müdürlüklerine yapılmaktadır. İllerde Valilikler bünyesinde bulunan Çevre ve Şehircilik il müdürlükleri hafta içi mesai saatleri içerisinde açık olup, müteahhitlik belgesi başvurularında bulunabilirsiniz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Adres, telefon numaralarını ve ulaşım konumları. ADANA Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Müteahhitlik Belgesi 2022 Yılı Ücretleri

By |2022-01-28T12:27:53+00:00Ocak 28th, 2022|Categories: Blog|Tags: , , , , |

Yapı müteahhitleri belge gruplarının ilk defa alınmasında ya da yenilenmesinde uygulanacak olan Müteahhidi Yetki Belgesi 2022 Yılı Ücret  tarifesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı tarafından ilan edildi. Geçmiş yıllara göre Yambis kayıt ücretlerinde 900 TL artış olduğu görülmekte. Belge grubu dosya inceleme ve belge grubu kayıt ücretlerinde de yaklaşık %10 ile %30 arasında

Müteahhitlik Belgesi Nasıl Alınır – 2022

By |2022-02-03T18:57:52+00:00Ocak 9th, 2022|Categories: Blog|Tags: , , , , , |

Müteahhitlik belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin yapması gerekenler nelerdir ? Nereye Başvurulur ? Müteahitlik belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı il müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir. Yapı müteahhitleri yapacakları yapının sınıfında ve metre karesinde belge grubu almak zorundadırlar. Eksik belge grubu ile üst yapıların inşaatlarını yapabilmek

Müteahitlik Yetki Belgesine Kimler Başvuramaz

By |2022-02-04T18:01:59+00:00Kasım 25th, 2021|Categories: Blog|Tags: , , , , |

Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtların tutulması hakkındaki yönetmeliğe göre kimler müteahhitlik belgesine başvuramaz? bu yazımızda bu sorunun cevabını aramaya çalışacağız. İflas edenler, tasfiye halinde olan, konkordato ilan edenler, mahkeme idaresi altında olanlar vb. Başvuru tarihinden geriye dönük son 3 yıl içerisinde mahkeme kararı ile; hile, vaat, nufüs kullanma, rüşvet, sözleşmeye fesat karıştırma vb. suçları işleyenler.

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik

By |2022-02-03T18:59:04+00:00Kasım 20th, 2021|Categories: Blog|Tags: , , , , |

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, belge numaralarının veya gruplarının iptaline ilişkin usul ve esasları

Go to Top