Müteahhitlik belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin yapması gerekenler nelerdir ? Nereye Başvurulur ?

Müteahitlik belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı il müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir.

Yapı müteahhitleri yapacakları yapının sınıfında ve metre karesinde belge grubu almak zorundadırlar. Eksik belge grubu ile üst yapıların inşaatlarını yapabilmek için belediye ve ilgili idareden izin almaları mümkün değildir.

Örneğin …..m² inşaat için gerekli karne E belge grubu ise müteahhitlerin bu inşaatı yapabilmeleri için en az E ve üzeri belge grubuna sahip olmaları gerekmektedir. ….. m² örnek olarak verilmiştir, burada sadece yapının m²si değil ayrıca yapının sınıfında (III-A, III-B, IV-A ..) önemlidir.

İhtiyacınız olan belge grubu öğrenmek için danışmanlık hizmeti almak isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belge grubunun belirlenmesinden sonra bu belge grubu için belirlenen kriterlerin (mali, ekonomik, teknik, ve iş gücü) müteahhitler tarafından sağlaması gerekmektedir.

Her kriterin asgari olarak sağlandığının resmi olarak belgelendirilmesinden sonra yapılacak başvuruyu bakanlık değerlendirecek ve hak kazananlara müteahhitlik belge grubu belgesi verilecektir.