Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtların tutulması hakkındaki yönetmeliğe göre kimler müteahhitlik belgesine başvuramaz? bu yazımızda bu sorunun cevabını aramaya çalışacağız.

  1. İflas edenler, tasfiye halinde olan, konkordato ilan edenler, mahkeme idaresi altında olanlar vb.
  2. Başvuru tarihinden geriye dönük son 3 yıl içerisinde mahkeme kararı ile; hile, vaat, nufüs kullanma, rüşvet, sözleşmeye fesat karıştırma vb. suçları işleyenler.
  3. Sahte belge düzenleyen, kullanan veya buna teşebbüs eden,
  4. Hileli malzeme araç ve usuller kullanan, fen ve sanat kurallarına aykırı imalat yapanlar (3194 sayılı imar kanunu 42.maddesi)

Müteahhitlik yetki belgesine başvuru yapamazlar.

Müteahhitlik belgesine başvurmak için profesyonel danışmanlık alarak işlemlerinizin doğru ve hızlı şekilde yürütülmesini sağlayabilirsiniz. Türkiye’nin bütün illerinde müteahhitlik belgesi başvuru işlemleriniz için bizimle iletişim kurabilirsiniz. Böylelikle yanlış belge grubuna başvuru yapmaz işlemlerinizin hızla yürütülmesini sağlarsınız.