2021 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

I. SINIF YAPILAR


A GRUBU YAPILAR…………………………………………………………… 255,00

* Kâgir veya betonarme ihata duvarı (3 metre yüksekliğe kadar)
* Basit kümes ve basit tarım yapıları
* Yumuşak plastik örtülü seralar
* Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yapıları
* Geçici kullanımı olan küçük yapılar
* Kalıcı kullanımı olan yardımcı yapılar
* Gölgelikler-çardaklar
* Üstü kapalı yanları açık dinlenme, oyun ve gösteri alanları
* Depo amaçlı kayadan oyma yapılar
* Bu gruptakilere benzer yapılar.


B GRUBU YAPILAR…………………………………………………………… 390,00

* Cam veya sert plastik örtülü seralar
* Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları
* Kâgir ve betonarme su depoları
* İş yeri depoları
* Bu gruptakilere benzer yapılar.

II. SINIF YAPILAR


A GRUBU YAPILAR…………………………………………………………… 640,00

* Kuleler, ayaklı su depoları
* Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları
* Kayıkhane
* Bu gruptakilere benzer yapılar.


B GRUBU YAPILAR…………………………………………………………… 940,00

* Şişirme (Pnömatik) yapılar
* Tek katlı ofisler, dükkân ve basit atölyeler
* Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve eklentileri
* Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton, betonarme veya çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)
* Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri
* Jeoloji, botanik ve tema parkları
* Mezbahalar
* Bu gruptakilere benzer yapılar.


C GRUBU YAPILAR…………………………………………………………… 1.030,00

* Hangar yapıları (Küçük uçaklar, helikopterler, tarım uçakları park ve bakım onarım yeri)
* Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen)
* Bu gruptakilere benzer yapılar.

III. SINIF YAPILAR


A GRUBU YAPILAR…………………………………………………………… 1.360,00

* Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)
* Katlı garajlar
* Ticari amaçlı binalar (üç kata kadar üç kat dâhil – asansörsüz- 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar * Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak)
* Alışveriş merkezleri (Semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler ve benzeri)
* Basımevleri, matbaalar
* Soğuk hava depoları
* Konutlar (Üç kata kadar- üç kat dâhil- asansörsüz – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 34üncü maddesinin birinci fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak)
* Akaryakıt ve gaz istasyonları
* Kampingler
* Semt postaneleri
* Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)
* Kreş ve Gündüz bakımevleri, Hobi ve Oyun salonları
* Bu gruptakilere benzer yapılar.


B GRUBU YAPILAR…………………………………………………………… 1.800,00

* Entegre tarımsal endüstri yapıları, Büyük çiftlik yapıları
* Gençlik Merkezleri, Halk evleri
* Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler
* Temel eğitim okulları
* Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri
* Jandarma ve emniyet karakol binaları
* Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri
* Ticari amaçlı binalar (Yapı yüksekliği 21,50 m’ye kadar olan)
* 150 kişiye kadar cezaevleri
* Fuarlar
* Sergi salonları
* Konutlar (Yapı yüksekliği 21,50 m’den az yapılar)
* Marinalar
* Gece kulübü, diskotekler
* Misafirhaneler, Pansiyonlar
* Bu gruptakilere benzer yapılar.

IV. SINIF YAPILAR


A GRUBU YAPILAR…………………………………………………………… 1.920,00

* Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları)
* Poliklinikler
* Liman binaları
* İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri, vb.)
* İlçe Belediyeleri
* 150 kişiyi geçen cezaevleri
* Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri
* İbadethaneler (1500 kişiye kadar)
* Entegre sanayi tesisleri
* Aqua parklar
* Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan)
* Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları
* Büyük alışveriş merkezleri
* Yüksekokullar ve eğitim enstitüleri
* Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m.’den az yapılar)
* Oteller (1 ve 2 yıldızlı)
* Bu gruptakilere benzer yapılar.


B GRUBU YAPILAR…………………………………………………………… 2.300,00

* Araştırma binaları, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri
* İl tipi belediyeler
* İl tipi idari kamu binaları
* Metro istasyonları
* Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları
* Büyük postaneler (Merkez postaneleri)
* Otobüs terminalleri
* Eğlence amaçlı yapılar (Çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)
* Banka binaları
* Normal radyo ve televizyon binaları
* Özelliği olan genel sığınaklar
* Müstakil veya ikiz konutlar (Bağımsız bölüm brüt alanı 151 m2 ~ 600 m2 villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi vb.)
* Bu gruptakilere benzer yapılar.


C GRUBU YAPILAR…………………………………………………………… 2.480,00

* Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları
* Bakanlık binaları
* Yüksek öğrenim yurtları
* Arşiv binaları
* Radyoaktif korumalı depolar
* Büyük Adliye Sarayları
* Otel (3 yıldızlı) ve moteller
* Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
* İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları
* İş merkezleri (Yapı yüksekliği 21,50 m ile 30,50 m arası -30,50 m dâhil yapılar)
* Konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m ile 51,50 m arası -51,50 m dâhil yapılar)
* Bu gruptakilere benzer yapılar.

V. SINIF YAPILAR


A GRUBU YAPILAR…………………………………………………………… 2.970,00

* Televizyon ve Radyo İstasyonları, binaları
* Orduevleri
* Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve brüt alanı 600 m2 üzerindeki özel konutlar
* Borsa binaları
* Üniversite kampüsleri
* İş merkezleri (Yapı yüksekliği 30,50 m aşan yapılar)
* Yapı yüksekliği 51,50 metreyi aşan yapılar
* Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan)
* Bu gruptakilere benzer yapılar.


B GRUBU YAPILAR…………………………………………………………… 3.600,00

* Kongre merkezleri
* Olimpik spor tesisleri – hipodromlar
* Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları
* Hastaneler
* Havalimanları
* İbadethaneler (1500 kişinin üzerinde)
* Oteller (4 yıldızlı)
* Uçak, Bakım, Onarım ve Yenileme Merkezleri
* Bu gruptakilere benzer yapılar.


C GRUBU YAPILAR…………………………………………………………… 4.000,00

* Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)
* Müze ve kütüphane kompleksleri
* Bu gruptakilere benzer yapılar.


D GRUBU YAPILAR…………………………………………………………… 4.700,00

* Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri
* Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar
* Bu gruptakilere benzer yapılar.
* Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar