Yapı işleri müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtların tutulması hakkında yönetmelik ile Çevre, Şehircilik ve İklim bakanlığı müteahhitleri sınıflara ayırmıştır. Yapılan sınıflandırma ile müteahhitler A’dan H’a kadar 14 farklı kalıcı gruba ayrılmıştır.  Bu grupların içerisinde en üst grup “A Grubu” oluştururken “H Grubu” ise başlangıç seviyesi müteahhitlik grubunu oluşturmaktadır. A’da H’a kadar yapılan sınıflandırma ile müteahhitlerin üretebilecekleri yapı miktarlarına sınırlamalar getirilmiştir.

Bu 14 müteahhitlik grubu şu şekilde sıralanmaktadır.

A, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H

H grubu müteahhitlik karnesi başlangıç seviyesi müteahhitlik grubunu ifade etmektedir.

H Grubu müteahhitlik belgesi için gerekli evraklar usulüne uygun olarak hazırlandıktan sonra idarenin istediği başvuru formatında başvuru yapılması gerekmektedir.

Belge başvurularının eksiksiz evrak ile yapılması dosya kararının hızlı şekilde çıkmasını sağlayacaktır. İstenilen evrakların eksik teslim edilmesi başvuru dosyasından karar çıkmamasına sebep olacaktır. Ayrıca süresi geçen başvuru dosyaları için tekrar ücret yatırılarak tekrar başvuru yapılmasına sebep olacaktır.

Başvuru evraklarının hazırlanması ve başvuru danışmanlığı almak için tıklayınız.

H grubu müteahhitlik belgesi alabilmek için isteklilerin sağlaması gereken bir takım şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar

  • Mesleki Şartlar (İş deneyim)
  • Teknik yeterlikler (İş gücü – Personel)
  • Ekonomik şartlar (Finansal güç – Banka imkanları)
  • Mali yeterlikler (Olumlu mali tablo bilgileri)

Başlıklarından oluşmaktadır. Her bir şart her yıl bakanlığın belirlediği oranda değişiklik göstermektedir.

H grubu müteahhitlik belgesi işin gerekli şartları detaylı olarak aşağıdaki başlıklarda bulabilirsiniz.

H grubu müteahhitlik belgesi için iş bitirme şartı bulunmamaktadır.

H grubu müteahhitlik karnesi ile üstlenilebilecek inşaatın en fazla tutarı, her yıl değişmektedir. 2022 yılı için bu tutar 6.131.250 TL‘dir. Bu belge grubu ile üstlenilebilecek işler için yapı sınıflarına göre listesi aşağıdaki gibidir

H Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 425 TL olan 1-A sınıfı yapılardan en fazla 14426 m² inşaat yapılabilir.
H Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 640 TL olan 1-B sınıfı yapılardan en fazla 9580 m² inşaat yapılabilir.
H Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 1050 TL olan 2-A sınıfı yapılardan en fazla 5839 m² inşaat yapılabilir.
H Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 1550 TL olan 2-B sınıfı yapılardan en fazla 3955 m² inşaat yapılabilir.
H Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 1700 TL olan 2-C sınıfı yapılardan en fazla 3606 m² inşaat yapılabilir.
H Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 2250 TL olan 3-A sınıfı yapılardan en fazla 2725 m² inşaat yapılabilir.
H Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 3000 TL olan 3-B sınıfı yapılardan en fazla 2043 m² inşaat yapılabilir.
H Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 3200 TL olan 4-A sınıfı yapılardan en fazla 1916 m² inşaat yapılabilir.
H Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 3800 TL olan 4-B sınıfı yapılardan en fazla 1613 m² inşaat yapılabilir.
H Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 4100 TL olan 4-C sınıfı yapılardan en fazla 1495 m² inşaat yapılabilir.
H Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 4950 TL olan 5-A sınıfı yapılardan en fazla 1238 m² inşaat yapılabilir.
H Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 6000 TL olan 5-B sınıfı yapılardan en fazla 1021 m² inşaat yapılabilir.
H Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 6650 TL olan 5-C sınıfı yapılardan en fazla 921 m² inşaat yapılabilir.
H Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 7800 TL olan 5-D sınıfı yapılardan en fazla 786 m² inşaat yapılabilir.

Belge gruplarına göre inşaat sınırlarını toplu olarak görmek için tıklayınız

Yapı sınıflarına göre belge gruplarının sınırlarını toplu olarak incelemek için tıklayınız

H grubu belge başlangıç seviyesi müteahhitlik grubu olduğu için banka referans mektubu şartı bulunmamaktadır. Gerekli evrakları sağlayan her müteahhit H grubunu alabilir.

H grubu belge başlangıç seviyesi müteahhitlik grubu olduğu için asgari bilanço rasyo oran şartı bulunmamaktadır. Gerekli evrakları sağlayan her müteahhit H grubunu alabilir.

H grubu belge başlangıç seviyesi müteahhitlik grubu olduğu için asgari usta iş gücü şartı  bulunmamaktadır. Usta iş gücü MYK belgeli ustalık iş gücünü ifade etmektedir. Usta işgücü hakkında ayrıntılı açıklama için tıklayınız.

H grubu belge başlangıç seviyesi müteahhitlik grubu olduğu için asgari teknik iş gücü şartı  bulunmamaktadır. Teknik iş gücü mimar, mühendis ve diğer kadrolarda çalışanları ifade etmektedir. Teknik işgücü şartları hakkında ayrıntılı açıklama için tıklayınız.

Yapı müteahhitleri bilgi sistemi olarak adlandırılan YAMBİS kaydı bütün müteahhitler için zorunlu hale getirilmiştir. İlk defa müteahhitlik belgesi alacak herkes için zorunlu olan YAMBİS kaydı belge grubu yükseltmelerinde tekrar kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır.

YAMBİS Kayıt ücreti 2023 Yılı için : 5.797 TL (KDV DAHİL)

Bakanlığa yapılan belge grubu başvuruları komisyon tarafından incelenmektedir. Yapılan inceleme sonucunda evraklarda eksiklik tespit edilmesi ya da başvurulan belge grubunun şartlarının sağlanamadığının tespiti halinde başvuru red edilecektir.

Belge grubu inceleme ücreti 2023 Yılı için : 712 TL (KDV DAHİL)

Bakanlığa başvuruları komisyon tarafından kabul edilen müteahhitler bakanlığın belirlediği Belge Grup Ücretini Halk Bankasına yatırarak belge grubu alabileceklerdir.

H Belge grubu kayıt ücreti 2023 Yılı için : 2.644 TL (KDV DAHİL)

Müteahhitlik grup belgesi başvurularında profesyonel danışmanlık almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Bilgi Almak İçin