• Pilot Ortak : .

 • Özel Ortak : .

 • Yapı Sınır Bedeli : .

 • Yapı Sınır Bedeli Oranı : .

 • Gereken İş Deneyimi Tutarı : .

 • Ortaklık Asgari Tutarı (%60 – %10) : .

 • Üstlenecek İş Tutarı Oranı :  .

 • Üstlenecek İş Tutarı :  .

 • Banka Referans : .

 • İş Hacmi :  .

 • Cari Oran (En Az) : .

 • Öz Kaynak Oranı (En Az) : .

 • Borç Oranı (En Fazla) : .

 • Usta İş Gücü : .

 • Teknik Personel İş Gücü : .

Müteahhitlik grup belgesi başvurularında profesyonel danışmanlık almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Bilgi Almak İçin