Yapı işleri müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtların tutulması hakkında yönetmelik ile Çevre, Şehircilik ve İklim bakanlığı müteahhitleri sınıflara ayırmıştır. Yapılan sınıflandırma ile müteahhitler A’dan H’a kadar 14 farklı kalıcı gruba ayrılmıştır.  Bu grupların içerisinde en üst grup “A Grubu” oluştururken “H Grubu” ise başlangıç seviyesi müteahhitlik grubunu oluşturmaktadır. A’da H’a kadar yapılan sınıflandırma ile müteahhitlerin üretebilecekleri yapı miktarlarına sınırlamalar getirilmiştir.

Bu 14 müteahhitlik grubu şu şekilde sıralanmaktadır.

A, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H

G1 grubu müteahhitlik karnesi başlangıç seviyesi olan H grubun bir üst müteahhitlik grubunu ifade etmektedir.

G1 Grubu müteahhitlik belgesi için gerekli evraklar usulüne uygun olarak hazırlandıktan idarenin istediği şekilde  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı il müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. İl müdürlüklerinin iletişim ve ulaşım bilgisi için tıklayınız.

Eksik evraklar ile yapılacak başvurular il müdürlükleri tarafından değerlendirmeye alınmamaktadır. Doldurulması gereken formlar ve firmanıza ait tamamlanması gereken evraklar için Türkiye’nin her yerine danışmanlık hizmeti vermekteyiz.  Bu sayede müteahhitlik belgesi başvurunuzu alabileceğiniz en üst grubu en kısa sürede almanızı sağlamaktayız.

G1 grubu müteahhitlik belgesi alabilmek için isteklilerin sağlaması gereken bir takım şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar

  • Mesleki Şartlar (İş deneyim)
  • Teknik yeterlikler (İş gücü – Personel)
  • Ekonomik şartlar (Finansal güç – Banka imkanları)
  • Mali yeterlikler (Olumlu mali tablo bilgileri)

Başlıklarından oluşmaktadır. Her bir şart her yıl bakanlığın belirlediği oranda değişiklik göstermektedir.

H grubu müteahhitlik belgesi işin gerekli şartları detaylı olarak aşağıdaki başlıklarda bulabilirsiniz.

G1 grubu müteahhitlik belgesi için iş bitirme şartı : 7.357.500 TL’dir

İş bitirme belgelerinin değerlendirilmesinde, kabul edilip/edilmeyen belgelerin neler olduğu, geçerli olan belgelerin tutarlarının hesaplanması ve güncel hale getirilmesi Müteahhitlik belge başvurularının en önemli konusunu oluşturmaktadır. Bazı durumlarda firmalar için başvuruyu bir ay sonra yapmak bir üst belge grubu almayı sağlamaktadır.

Belge başvurularınızda size hizmet vermemiz durumunda;

  • İş bitirme belgelerinden hangilerinin kullanılacağı,
  • Hangi tarihte başvurmanın daha avantajlı olacağı
  • İhtiyacınız olmayan belgeler için boşuna ücret ödememenizi
  • Eksiksiz evraklar ile tam başvuru yapmanızı sağlamaktayız.

Müteahhitlik belge grubu başvurularınızda danışmanlık almak için bizi  arayın. 

G1 grubu müteahhitlik karnesi ile üstlenilebilecek inşaatın en fazla tutarı, her yıl değişmektedir. 2022 yılı için bu tutar 11.036.250 TL‘dir. Bu belge grubu ile üstlenilebilecek işler için yapı sınıflarına göre listesi aşağıdaki gibidir

G1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 425 TL olan 1-A sınıfı yapılardan en fazla 25.967 m² inşaat yapılabilir.
G1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 640 TL olan 1-B sınıfı yapılardan en fazla 17.244 m² inşaat yapılabilir.
G1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 1050 TL olan 2-A sınıfı yapılardan en fazla 10.510 m² inşaat yapılabilir.
G1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 1550 TL olan 2-B sınıfı yapılardan en fazla 7.120 m² inşaat yapılabilir.
G1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 1700 TL olan 2-C sınıfı yapılardan en fazla 6.491 m² inşaat yapılabilir.
G1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 2250 TL olan 3-A sınıfı yapılardan en fazla 4.905 m² inşaat yapılabilir.
G1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 3000 TL olan 3-B sınıfı yapılardan en fazla 3.678 m² inşaat yapılabilir.
G1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 3200 TL olan 4-A sınıfı yapılardan en fazla 3.448 m² inşaat yapılabilir.
G1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 3800 TL olan 4-B sınıfı yapılardan en fazla 2.904 m² inşaat yapılabilir.
G1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 4100 TL olan 4-C sınıfı yapılardan en fazla 2.691 m² inşaat yapılabilir.
G1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 4950 TL olan 5-A sınıfı yapılardan en fazla 2.229 m² inşaat yapılabilir.
G1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 6000 TL olan 5-B sınıfı yapılardan en fazla 1.839 m² inşaat yapılabilir.
G1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 6650 TL olan 5-C sınıfı yapılardan en fazla 1.659 m² inşaat yapılabilir.
G1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 7800 TL olan 5-D sınıfı yapılardan en fazla 1.414 m² inşaat yapılabilir.

Belge gruplarına göre inşaat sınırlarını toplu olarak görmek için tıklayınız

Yapı sınıflarına göre belge gruplarının sınırlarını toplu olarak incelemek için tıklayınız

G1 müteahhitlik belge grubu için banka referans mektubu şartı 367.875 TL’dir

G1 müteahhitlik belge grubu için asgari bilanço rasyo oran şartı bulunmamaktadır.

G1 grubu müteahhitlik karnesi için asgari 1 usta iş gücü şartı bulunmamaktadır. Usta iş gücünün nitelikleri ve hesaplamasının nasıl yapılacağı ile ilgili ayrıntılar için tıklayınız.

G1 grubu müteahhitlik karnesi için asgari 1 teknik personel şartı bulunmaktadır. Teknik iş gücünün nitelikleri ve hesaplamasının nasıl yapılacağı ile ilgili ayrıntılar için tıklayınız.

Yapı müteahhitleri bilgi sistemi olarak adlandırılan YAMBİS kaydı bütün müteahhitler için zorunlu hale getirilmiştir. İlk defa müteahhitlik belgesi alacak herkes için zorunlu olan YAMBİS kaydı belge grubu yükseltmelerinde tekrar kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır.

YAMBİS Kayıt ücreti 2022 Yılı için : 3.800TL (KDV DAHİL)

Bakanlığa yapılan belge grubu başvuruları komisyon tarafından incelenmektedir. Yapılan inceleme sonucunda evraklarda eksiklik tespit edilmesi ya da başvurulan belge grubunun şartlarının sağlanamadığının tespiti halinde başvuru red edilecektir.

Belge grubu inceleme ücreti 2022 Yılı için :  850 TL (KDV DAHİL)

Bakanlığa başvuruları komisyon tarafından kabul edilen müteahhitler bakanlığın belirlediği Belge Grup Ücretini Halk Bankasına yatırarak belge grubu alabileceklerdir.

G1 Belge grubu kayıt ücreti 2022 Yılı için :  3.300 TL (KDV DAHİL)

Müteahhitlik grup belgesi başvurularında profesyonel danışmanlık almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Bilgi Almak İçin