Yapı işleri müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtların tutulması hakkında yönetmelik ile Çevre, Şehircilik ve İklim bakanlığı müteahhitleri sınıflara ayırmıştır. Yapılan sınıflandırma ile müteahhitler A’dan H’a kadar 14 farklı kalıcı gruba ayrılmıştır.  Bu grupların içerisinde en üst grup “A Grubu” oluştururken “H Grubu” ise başlangıç seviyesi müteahhitlik grubunu oluşturmaktadır. A’da H’a kadar yapılan sınıflandırma ile müteahhitlerin üretebilecekleri yapı miktarlarına sınırlamalar getirilmiştir.

Bu 14 müteahhitlik grubu şu şekilde sıralanmaktadır.

A, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H

G grubu müteahhitlik karnesi başlangıç seviyesi olan H grubun iki basamak üstü müteahhitlik grubunu ifade etmektedir. Belirli büyüklükte iş yapabilme hakkına sahiptir.

G Grubu müteahhitlik belgesi için gerekli evraklar usulüne uygun olarak hazırlandıktan idarenin istediği şekilde  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı il müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. İl müdürlüklerinin iletişim ve ulaşım bilgisi için tıklayınız.

Eksik evraklar ile yapılacak başvurular il müdürlükleri tarafından değerlendirmeye alınmamaktadır. Doldurulması gereken formlar ve firmanıza ait tamamlanması gereken evraklar için Türkiye’nin her yerine danışmanlık hizmeti vermekteyiz.  Bu sayede müteahhitlik belgesi başvurunuzu alabileceğiniz en üst grubu en kısa sürede almanızı sağlamaktayız.

G grubu müteahhitlik belgesi alabilmek için isteklilerin sağlaması gereken bir takım şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar

  • Mesleki Şartlar (İş deneyim)
  • Teknik yeterlikler (İş gücü – Personel)
  • Ekonomik şartlar (Finansal güç – Banka imkanları)
  • Mali yeterlikler (Olumlu mali tablo bilgileri)

Başlıklarından oluşmaktadır. Her bir şart her yıl bakanlığın belirlediği oranda değişiklik göstermektedir.

G grubu müteahhitlik belgesi işin gerekli şartları detaylı olarak aşağıdaki başlıklarda bulabilirsiniz.

G grubu müteahhitlik belgesi için iş bitirme şartı : 10.300.500 TL‘dir

İş bitirme belgelerinin değerlendirilmesinde, kabul edilip/edilmeyen belgelerin neler olduğu, geçerli olan belgelerin tutarlarının hesaplanması ve güncel hale getirilmesi Müteahhitlik belge başvurularının en önemli konusunu oluşturmaktadır. Bazı durumlarda firmalar için başvuruyu bir ay sonra yapmak bir üst belge grubu almayı sağlamaktadır.

Belge başvurularınızda size hizmet vermemiz durumunda;

  • İş bitirme belgelerinden hangilerinin kullanılacağı,
  • Hangi tarihte başvurmanın daha avantajlı olacağı
  • İhtiyacınız olmayan belgeler için boşuna ücret ödememenizi
  • Eksiksiz evraklar ile tam başvuru yapmanızı sağlamaktayız.

Müteahhitlik belge grubu başvurularınızda danışmanlık almak için bizi  arayın. 

G grubu müteahhitlik karnesi ile üstlenilebilecek inşaatın en fazla tutarı, her yıl değişmektedir. 2022 yılı için bu tutar 15.450.750 TL‘dir. Bu belge grubu ile üstlenilebilecek işler için yapı sınıflarına göre listesi aşağıdaki gibidir.

G Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 425 TL olan 1-A sınıfı yapılardan en fazla 36.354 m² inşaat yapılabilir.
G Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 640 TL olan 1-B sınıfı yapılardan en fazla 24.141 m² inşaat yapılabilir.
G Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 1050 TL olan 2-A sınıfı yapılardan en fazla 14.715 m² inşaat yapılabilir.
G Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 1550 TL olan 2-B sınıfı yapılardan en fazla 9.968 m² inşaat yapılabilir.
G Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 1700 TL olan 2-C sınıfı yapılardan en fazla 9.088 m² inşaat yapılabilir.
G Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 2250 TL olan 3-A sınıfı yapılardan en fazla 6.867 m² inşaat yapılabilir.
G Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 3000 TL olan 3-B sınıfı yapılardan en fazla 5.150 m² inşaat yapılabilir.
G Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 3200 TL olan 4-A sınıfı yapılardan en fazla 4.828 m² inşaat yapılabilir.
G Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 3800 TL olan 4-B sınıfı yapılardan en fazla 4.065 m² inşaat yapılabilir.
G Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 4100 TL olan 4-C sınıfı yapılardan en fazla 3.768 m² inşaat yapılabilir.
G Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 4950 TL olan 5-A sınıfı yapılardan en fazla 3.121 m² inşaat yapılabilir.
G Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 6000 TL olan 5-B sınıfı yapılardan en fazla 2.575 m² inşaat yapılabilir.
G Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 6650 TL olan 5-C sınıfı yapılardan en fazla 2.323 m² inşaat yapılabilir.
G Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 7800 TL olan 5-D sınıfı yapılardan en fazla 1.980 m² inşaat yapılabilir.

Belge gruplarına göre inşaat sınırlarını toplu olarak görmek için tıklayınız

Yapı sınıflarına göre belge gruplarının sınırlarını toplu olarak incelemek için tıklayınız

G müteahhitlik belge grubu için banka referans mektubu şartı en az 515.025 TL dir

G müteahhitlik belge grubu için asgari bilanço rasyo oran şartı bulunmamaktadır.

G grubu müteahhitlik karnesi için asgari 1 usta iş gücü şartı bulunmamaktadır. Usta iş gücünün nitelikleri ve hesaplamasının nasıl yapılacağı ile ilgili ayrıntılar için tıklayınız.

G grubu müteahhitlik karnesi için asgari 1 teknik personel şartı bulunmaktadır. Teknik iş gücünün nitelikleri ve hesaplamasının nasıl yapılacağı ile ilgili ayrıntılar için tıklayınız.

Yapı müteahhitleri bilgi sistemi olarak adlandırılan YAMBİS kaydı bütün müteahhitler için zorunlu hale getirilmiştir. İlk defa müteahhitlik belgesi alacak herkes için zorunlu olan YAMBİS kaydı belge grubu yükseltmelerinde tekrar kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır.

YAMBİS Kayıt ücreti 2022 Yılı için : 3.800TL (KDV DAHİL)

 Yapı Müteahhitleri Bilgi Sistemi (YAMBİS) kullanımı

Bakanlığa yapılan belge grubu başvuruları komisyon tarafından incelenmektedir. Yapılan inceleme sonucunda evraklarda eksiklik tespit edilmesi ya da başvurulan belge grubunun şartlarının sağlanamadığının tespiti halinde başvuru red edilecektir.

Belge grubu inceleme ücreti 2022 Yılı için :  1.250 TL (KDV DAHİL)

Bakanlığa başvuruları komisyon tarafından kabul edilen müteahhitler bakanlığın belirlediği Belge Grup Ücretini Halk Bankasına yatırarak belge grubu alabileceklerdir.

G Belge grubu kayıt ücreti 2022 Yılı için :  4.900 TL (KDV DAHİL)

Müteahhitlik grup belgesi başvurularında profesyonel danışmanlık almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Bilgi Almak İçin