Yapı işleri müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtların tutulması hakkında yönetmelik ile Çevre, Şehircilik ve İklim bakanlığı müteahhitleri sınıflara ayırmıştır. Yapılan sınıflandırma ile müteahhitler A’dan H’a kadar 14 farklı kalıcı gruba ayrılmıştır.  Bu grupların içerisinde en üst grup “A Grubu” oluştururken “H Grubu” ise başlangıç seviyesi müteahhitlik grubunu oluşturmaktadır. A’da H’a kadar yapılan sınıflandırma ile müteahhitlerin üretebilecekleri yapı miktarlarına sınırlamalar getirilmiştir.

Bu 14 müteahhitlik grubu şu şekilde sıralanmaktadır.

A, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H

C1 grubu müteahhitlik karnesi başlangıç seviyesi ile en üst seviyenin ortasında yer alan üst düzey bir grubunu ifade etmektedir. Büyük nitelikte inşaat projelerini yapabilme hakkına sahiptir.

C1 Grubu müteahhitlik belgesi için gerekli evraklar usulüne uygun olarak hazırlandıktan sonra idarenin istediği başvuru formatında başvuru yapılması gerekmektedir.

Belge başvurularının eksiksiz evrak ile yapılması dosya kararının hızlı şekilde çıkmasını sağlayacaktır. İstenilen evrakların eksik teslim edilmesi başvuru dosyasından karar çıkmamasına sebep olacaktır. Ayrıca süresi geçen başvuru dosyaları için tekrar ücret yatırılarak tekrar başvuru yapılmasına sebep olacaktır.

Başvuru evraklarının hazırlanması ve başvuru danışmanlığı almak için tıklayınız.

C1 grubu müteahhitlik belgesi alabilmek için isteklilerin sağlaması gereken bir takım şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar

 • Mesleki Şartlar (İş deneyim)
 • Teknik yeterlikler (İş gücü – Personel)
 • Ekonomik şartlar (Finansal güç – Banka imkanları)
 • Mali yeterlikler (Olumlu mali tablo bilgileri)

Başlıklarından oluşmaktadır. Her bir şart her yıl bakanlığın belirlediği oranda değişiklik göstermektedir.

C1 grubu müteahhitlik belgesi işin gerekli şartları detaylı olarak aşağıdaki başlıklarda bulabilirsiniz.

C1 grubu müteahhitlik belgesi için iş bitirme şartı : 260.250.000 TL‘dir.

İş bitirme belgelerinin değerlendirilmesinde, kabul edilip/edilmeyen belgelerin neler olduğu, geçerli olan belgelerin tutarlarının hesaplanması ve güncel hale getirilmesi Müteahhitlik belge başvurularının en önemli konusunu oluşturmaktadır. Bazı durumlarda firmalar için başvuruyu bir ay sonra yapmak bir üst belge grubu almayı sağlamaktadır.

Belge başvurularınızda size hizmet vermemiz durumunda;

 • İş bitirme belgelerinden hangilerinin kullanılacağı,
 • Hangi tarihte başvurmanın daha avantajlı olacağı
 • İhtiyacınız olmayan belgeler için boşuna ücret ödememenizi
 • Eksiksiz evraklar ile tam başvuru yapmanızı sağlamaktayız.

Müteahhitlik belge grubu başvurularınızda danışmanlık almak için bizi  arayın. 

C1 grubu müteahhitlik karnesi ile üstlenilebilecek inşaatın en fazla tutarı, her yıl değişmektedir. 2023 yılı için bu tutar 260.250.000 TL’dir. Bu belge grubu ile üstlenilebilecek işler için yapı sınıflarına göre listesi aşağıdaki gibidir

C1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 865 TL olan 1-A sınıfı yapılardan en fazla 300.867 m² inşaat yapılabilir.
C1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 1320 TL olan 1-B sınıfı yapılardan en fazla 197.159 m² inşaat yapılabilir.
C1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 2195 TL olan 2-A sınıfı yapılardan en fazla 118.564 m² inşaat yapılabilir.
C1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 3200 TL olan 2-B sınıfı yapılardan en fazla 81.328 m² inşaat yapılabilir.
C1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 3575 TL olan 2-C sınıfı yapılardan en fazla 72.797 m² inşaat yapılabilir.
C1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 4600 TL olan 3-A sınıfı yapılardan en fazla 56.576 m² inşaat yapılabilir.
C1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 6350 TL olan 3-B sınıfı yapılardan en fazla 40.984 m² inşaat yapılabilir.
C1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 6825 TL olan 4-A sınıfı yapılardan en fazla 38.131 m² inşaat yapılabilir.
C1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 8100 TL olan 4-B sınıfı yapılardan en fazla 32.129 m² inşaat yapılabilir.
C1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 8825 TL olan 4-C sınıfı yapılardan en fazla 29.490 m² inşaat yapılabilir.
C1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 10650 TL olan 5-A sınıfı yapılardan en fazla 24.436 m² inşaat yapılabilir.
C1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 12950 TL olan 5-B sınıfı yapılardan en fazla 20.096 m² inşaat yapılabilir.
C1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 14350 TL olan 5-C sınıfı yapılardan en fazla 18.135 m² inşaat yapılabilir.
C1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 16950 TL olan 5-D sınıfı yapılardan en fazla 15.353 m² inşaat yapılabilir.

Belge gruplarına göre inşaat sınırlarını toplu olarak görmek için tıklayınız

Yapı sınıflarına göre belge gruplarının sınırlarını toplu olarak incelemek için tıklayınız

C1 müteahhitlik belge grubu için banka referans mektubu şartı en az 13.012.500 TL dir

C1 müteahhitlik belge grubu için asgari bilanço rasyo oranları şu şekildedir.

 • Cari oran en az : 0,50
 • Öz kaynak oranı en az : 0,10
 • KVBB / Öz Kaynak oranı en fazla : 0,75

C1 grubu müteahhitlik karnesi için asgari 10 usta iş gücü şartı bulunmamaktadır. Usta iş gücünün nitelikleri ve hesaplamasının nasıl yapılacağı ile ilgili ayrıntılar için tıklayınız.

C1 grubu müteahhitlik karnesi için asgari 3 teknik personel şartı bulunmaktadır. Teknik iş gücünün nitelikleri ve hesaplamasının nasıl yapılacağı ile ilgili ayrıntılar için tıklayınız.

Yapı müteahhitleri bilgi sistemi olarak adlandırılan YAMBİS kaydı bütün müteahhitler için zorunlu hale getirilmiştir. İlk defa müteahhitlik belgesi alacak herkes için zorunlu olan YAMBİS kaydı belge grubu yükseltmelerinde tekrar kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır.

YAMBİS Kayıt ücreti 2023 Yılı için : 5.797 TL (KDV DAHİL)

 Yapı Müteahhitleri Bilgi Sistemi (YAMBİS) kullanımı

Bakanlığa yapılan belge grubu başvuruları komisyon tarafından incelenmektedir. Yapılan inceleme sonucunda evraklarda eksiklik tespit edilmesi ya da başvurulan belge grubunun şartlarının sağlanamadığının tespiti halinde başvuru red edilecektir.

C1 Belge grubu inceleme ücreti 2023 Yılı için : 7.525 TL (KDV DAHİL)

Bakanlığa başvuruları komisyon tarafından kabul edilen müteahhitler bakanlığın belirlediği Belge Grup Ücretini Halk Bankasına yatırarak belge grubu alabileceklerdir.

C1 Belge grubu kayıt ücreti 2023 Yılı için : 29.898 TL (KDV DAHİL)

Müteahhitlik grup belgesi başvurularında profesyonel danışmanlık almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Bilgi Almak İçin