Yapı işleri müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtların tutulması hakkında yönetmelik ile Çevre, Şehircilik ve İklim bakanlığı müteahhitleri sınıflara ayırmıştır. Yapılan sınıflandırma ile müteahhitler A’dan H’a kadar 14 farklı kalıcı gruba ayrılmıştır.  Bu grupların içerisinde en üst grup “A Grubu” oluştururken “H Grubu” ise başlangıç seviyesi müteahhitlik grubunu oluşturmaktadır. A’da H’a kadar yapılan sınıflandırma ile müteahhitlerin üretebilecekleri yapı miktarlarına sınırlamalar getirilmiştir.

Bu 14 müteahhitlik grubu şu şekilde sıralanmaktadır.

A, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H

B1 grubu müteahhitlik karnesi başlangıç seviyesi ile en üst seviyenin ortasında yer alan üst düzey bir grubunu ifade etmektedir. Büyük nitelikte inşaat projelerini yapabilme hakkına sahiptir.

B1 Grubu müteahhitlik belgesi için gerekli evraklar usulüne uygun olarak hazırlandıktan idarenin istediği şekilde  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı il müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. İl müdürlüklerinin iletişim ve ulaşım bilgisi için tıklayınız.

Eksik evraklar ile yapılacak başvurular il müdürlükleri tarafından değerlendirmeye alınmamaktadır. Doldurulması gereken formlar ve firmanıza ait tamamlanması gereken evraklar için Türkiye’nin her yerine danışmanlık hizmeti vermekteyiz.  Bu sayede müteahhitlik belgesi başvurunuzu alabileceğiniz en üst grubu en kısa sürede almanızı sağlamaktayız.

B1 grubu müteahhitlik belgesi alabilmek için isteklilerin sağlaması gereken bir takım şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar

 • Mesleki Şartlar (İş deneyim)
 • Teknik yeterlikler (İş gücü – Personel)
 • Ekonomik şartlar (Finansal güç – Banka imkanları)
 • Mali yeterlikler (Olumlu mali tablo bilgileri)

Başlıklarından oluşmaktadır. Her bir şart her yıl bakanlığın belirlediği oranda değişiklik göstermektedir.

B1 grubu müteahhitlik belgesi işin gerekli şartları detaylı olarak aşağıdaki başlıklarda bulabilirsiniz.

B1 grubu müteahhitlik belgesi için iş bitirme şartı : 176.580.000TL‘dir.

İş bitirme belgelerinin değerlendirilmesinde, kabul edilip/edilmeyen belgelerin neler olduğu, geçerli olan belgelerin tutarlarının hesaplanması ve güncel hale getirilmesi Müteahhitlik belge başvurularının en önemli konusunu oluşturmaktadır. Bazı durumlarda firmalar için başvuruyu bir ay sonra yapmak bir üst belge grubu almayı sağlamaktadır.

Belge başvurularınızda size hizmet vermemiz durumunda;

 • İş bitirme belgelerinden hangilerinin kullanılacağı,
 • Hangi tarihte başvurmanın daha avantajlı olacağı
 • İhtiyacınız olmayan belgeler için boşuna ücret ödememenizi
 • Eksiksiz evraklar ile tam başvuru yapmanızı sağlamaktayız.

Müteahhitlik belge grubu başvurularınızda danışmanlık almak için bizi  arayın. 

B1 grubu müteahhitlik karnesi ile üstlenilebilecek inşaatın en fazla tutarı, her yıl değişmektedir. 2022 yılı için bu tutar 176.580.000 TL‘dir. Bu belge grubu ile üstlenilebilecek işler için yapı sınıflarına göre listesi aşağıdaki gibidir.

B1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 425 TL olan 1-A sınıfı yapılardan en fazla 415.482 m² inşaat yapılabilir.
B1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 640 TL olan 1-B sınıfı yapılardan en fazla 275.906 m² inşaat yapılabilir.
B1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 1.050 TL olan 2-A sınıfı yapılardan en fazla 168.171 m² inşaat yapılabilir.
B1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 1.550 TL olan 2-B sınıfı yapılardan en fazla 113.922 m² inşaat yapılabilir.
B1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 1.700 TL olan 2-C sınıfı yapılardan en fazla 10.3870 m² inşaat yapılabilir.
B1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 2.250 TL olan 3-A sınıfı yapılardan en fazla 78.480 m² inşaat yapılabilir.
B1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 3.000 TL olan 3-B sınıfı yapılardan en fazla 58.860 m² inşaat yapılabilir.
B1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 3.200 TL olan 4-A sınıfı yapılardan en fazla 55.181 m² inşaat yapılabilir.
B1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 3.800 TL olan 4-B sınıfı yapılardan en fazla 46.468 m² inşaat yapılabilir.
B1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 4.100 TL olan 4-C sınıfı yapılardan en fazla 43.068 m² inşaat yapılabilir.
B1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 4.950 TL olan 5-A sınıfı yapılardan en fazla 35.672 m² inşaat yapılabilir.
B1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 6.000 TL olan 5-B sınıfı yapılardan en fazla 29.430 m² inşaat yapılabilir.
B1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 6.650 TL olan 5-C sınıfı yapılardan en fazla 26.553 m² inşaat yapılabilir.
B1 Müteahhitlik karnesi ile m² birim maliyeti 7.800 TL olan 5-D sınıfı yapılardan en fazla 22.638 m² inşaat yapılabilir.

Belge gruplarına göre inşaat sınırlarını toplu olarak görmek için tıklayınız

Yapı sınıflarına göre belge gruplarının sınırlarını toplu olarak incelemek için tıklayınız

B1 müteahhitlik belge grubu için banka referans mektubu şartı en az 8.829.000TL dir

B1 müteahhitlik belge grubu için asgari bilanço rasyo oranları şu şekildedir.

 • Cari oran en az : 0,50
 • Öz kaynak oranı en az : 0,10
 • KVBB / Öz Kaynak oranı en fazla : 0,75

B1 grubu müteahhitlik karnesi için asgari 18 usta iş gücü şartı bulunmamaktadır. Usta iş gücünün nitelikleri ve hesaplamasının nasıl yapılacağı ile ilgili ayrıntılar için tıklayınız.

B1 grubu müteahhitlik karnesi için asgari 4 teknik personel şartı bulunmaktadır. Teknik iş gücünün nitelikleri ve hesaplamasının nasıl yapılacağı ile ilgili ayrıntılar için tıklayınız.

Yapı müteahhitleri bilgi sistemi olarak adlandırılan YAMBİS kaydı bütün müteahhitler için zorunlu hale getirilmiştir. İlk defa müteahhitlik belgesi alacak herkes için zorunlu olan YAMBİS kaydı belge grubu yükseltmelerinde tekrar kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır.

YAMBİS Kayıt ücreti 2022 Yılı için : 3.800TL (KDV DAHİL)

 Yapı Müteahhitleri Bilgi Sistemi (YAMBİS) kullanımı

Bakanlığa yapılan belge grubu başvuruları komisyon tarafından incelenmektedir. Yapılan inceleme sonucunda evraklarda eksiklik tespit edilmesi ya da başvurulan belge grubunun şartlarının sağlanamadığının tespiti halinde başvuru red edilecektir.

B1 Belge grubu inceleme ücreti 2022 Yılı için :  6.600 TL (KDV DAHİL)

Bakanlığa başvuruları komisyon tarafından kabul edilen müteahhitler bakanlığın belirlediği Belge Grup Ücretini Halk Bankasına yatırarak belge grubu alabileceklerdir.

B1 Belge grubu kayıt ücreti 2022 Yılı için : 26.250 TL (KDV DAHİL)

Müteahhitlik grup belgesi başvurularında profesyonel danışmanlık almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Bilgi Almak İçin